Indywidualne projekty architektoniczne

Zakres Działalności

:: Projekty koncepcyjne
:: Projekty budowlane
:: Projekty wykonawcze
:: Inwentaryzacje
:: Analiza chłonności działki
:: Architektura wnętrz + realizacja
:: Projekty renowacji obiektów objętych konserwacją zabytków
:: Architektura krajobrazu
:: Budownictwo energooszczędne + realizacja
:: Projekty branżowe
:: Koordynacja branżowa
:: Nadzory budowlane
:: Projekty obiektów:
*mieszkaniowych, *handlowych, *usługowych, * użyteczności publicznej, *sportowych
:: Obiekty małej architektury
:: Design
:: Wzornictwo przemysłowe
:: Projekty mebli + wykonawstwo

Projekty wykonujemy kompleksowo lub w niezbędnym zakresie.

Jak działamy?

:: spotkanie z klientem
:: wizja lokalna
:: zgromadzenie niezbędnych dokumentów
:: prace koncepcyjne
:: konsultacja z klientem
:: prezentacja materiałów (projekty wnętrz)
:: projekt budowlany
:: uzyskanie niezbędnych pozwoleń
:: projekt wykonawczy